Inname openbaar domein en/of plaatsen van signalisatie

Het kan gebeuren dat je als particulier of aannemer een deel van het openbaar domein (zoals bijvoorbeeld de weg of het voetpad) moet innemen om werken uit te voeren of wanneer je een activiteit of evenement organiseert.

Voorbeelden hiervan zijn: plaatsen van een container tijdens bouwwerken, een parkeerverbod voor een verhuiswagen, een aansluiting op nutsleidingen in het voetpad, een stelling voor de renovatie van de voorgevel, wegeniswerken (bijvoorbeeld rioleringen, infrastructuur), plaatsen van een tijdelijk horecaterras…

Doe altijd een aanvraag om dit deel van het openbaar domein in te nemen, anders kun je verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade. Doe je aanvraag minstens 5 werkdagen op voorhand. Doe je een aanvraag waarbij er grote verkeershinder zal zijn (er moeten bijvoorbeeld straten worden afgesloten en een omleiding worden voorzien), dan moet je je aanvraag minstens 1,5 maand op voorhand doen.

Voorwaarden

Je hebt toestemming (= een signalisatievergunning) nodig van de burgemeester. Deze signalisatievergunning geeft aan welke werken toegestaan zijn en welke verkeersborden je nodig hebt.

  • De vergunning kost 10 of 15 euro per dag, te betalen vanaf de 5e kalenderdag. De eerste vier dagen zijn dus gratis. De prijs hangt af van de oppervlakte van het ingenomen domein.
  • Gaat het om een verhuis, dan moet je minstens 24 uur op voorhand parkeerverbodsborden plaatsen. Dit kan door de verhuisfirma of je kan de borden ook laten plaatsen door de gemeente.  Dan betaal je 50 euro per twee borden.

Na de online betaling, krijg je de vergunning op mail en komt de technische dienst de borden leveren en plaatsen (in geval van een verhuis). (Als je geen borden nodig hebt, omdat bijvoorbeeld de verhuisfirma over borden beschikt, hoef je enkel een vergunning aan te vragen.)

Heb je geen signalisatievergunning, dan ben je strafbaar en verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die deze belemmeringen kunnen veroorzaken aan weggebruikers.


Procedure

  1. Een aanvraag indienen kan enkel online via het platform EagleBe.
  2. Wanneer je aanvraag is gelukt, krijg je een bevestigingsmail.
  3. Onze diensten kijken na of dat je aanvraag geen conflict geeft met andere evenementen of geplande werken op de gevraagde locatie. Daarom is het belangrijk dat je op tijd je aanvraag doet. Doe je aanvraag minstens 5 werkdagen op voorhand. Doe je een aanvraag waarbij er grote verkeershinder zal zijn (er moeten bijvoorbeeld straten worden afgesloten en een omleiding worden voorzien), dan moet je je aanvraag minstens 1,5 maand op voorhand doen.
  4. Ben je een ‘veel-aanvrager’ (bijvoorbeeld een aannemer, vereniging)? Dan is het nuttig om een account aan te maken op EagleBe. Dan hoef je maar één keer je gegevens in te geven en kan je deze opnieuw gebruiken bij elke aanvraag. Je krijgt ook een mooi overzicht van je aanvragen en de status ervan. En je kan zo makkelijk een vergunning verlengen of een aanvraag kopiëren.
  5. Doe je een inname van openbaar domein langs een gewestweg? Dan moet je ook een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Hoe werkt EagleBe?

 

Logo EagleBe Smart City Platform
Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 december 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon