Buurtinformatienetwerk

Wil je jezelf actief inzetten voor een veilige buurt? Dan kan je meewerken aan het Buurtinformatienetwerk van Zonnebeke, kortweg BIN genoemd.

De werking is simpel. De politie ontvangt een melding van verdacht gedrag of misdaad. Zij lichten onmiddellijk en tegelijkertijd alle aangesloten mensen in met een sms-bericht. Dit bericht is beknopt, meer informatie wordt doorgegeven per e-mail. Je wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachten en extra op je hoede te zijn.

Je kan zelf ook verdachte handelingen melden aan Politiezone Arro Ieper.

Voorwaarden

  1. Je engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid.
  2. Je wisselt informatie uit op de voorgeschreven manier.
  3. Je lidmaatschap kan beëindigd worden als je niet voldoet aan de regels binnen het huishoudelijk reglement.
  4. Je meldt verdachte handelingen direct aan de politiediensten. Als bron blijf je anoniem.
  5. Enkel de politiediensten mogen de ontvangen informatie beoordelen en beheren. Ook de opstart van een BIN gebeurt altijd in overleg met hen.
  6. De BIN-coördinator legt de werking van het BIN uit aan de BIN-leden en bezorgt hen de nodige informatie en berichten.
  7. Je gebruikt de ontvangen informatie enkel voor het doel van het BIN, namelijk opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag. BIN-leden gaan geen toezicht houden of patrouilleren. BIN-leden nemen nooit zelfstandig politionele taken op zich.
  8. Je gegevens worden enkel gebruikt voor de doelstelling en de werking van het BIN. Je kan je lidmaatschap duidelijk maken met een BIN-sticker.
  9. Iedereen die zich wil inzetten voor een veilige en goede buurt, kan meewerken aan het BIN-project.

Lees de voorwaarden in detail na in de afsprakennota.


Kost

De kost voor het sms-verkeer bedraagt 12 euro per jaar.

De gemeente komt echter per deelnemer tussen waardoor je kan deelnemen aan het BIN voor slechts 5 euro per jaar.


Aanvraag

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de BIN-coördinator voor Zonnebeke:

Luc Blondeel, 0474 87 19 74, info@juwelierblondeel.be

Of schrijf je in via het online formulier.


Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon