Noodplanning

Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken: een brand, een overstroming, een ontploffing, een zwaar verkeersongeval, enzovoort.

Het gemeentebestuur, de lokale politie en de hulpverleningsdiensten uit de omgeving werken samen om inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking wordt gedetailleerd beschreven in het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg GANIP).

Het GANIP beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, enzovoort) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als operationeel (politie, brandweer, civiele bescherming, enzovoort) optreden op gemeentelijk niveau.

Disciplines

Bij een noodsituatie komen vijf disciplines in actie. Elke discipline staat in voor de uitvoering van een geheel van opdrachten.

Discipline 1 – De hulpverleningsoperaties van de brandweer

 • Noodsituaties beheersen, risico’s uitschakelen.
 • Branden blussen, bressen dichten en maatregelen nemen om verergering te voorkomen.
 • Opsporen, bevrijden, helpen, redden, in veiligheid brengen van personen in gevaar.
 • Personen en goederen opeisen in functie van de uitvoering van de opdrachten.

Discipline 2 – Medische, sanitaire en psychosociale hulp

 • De medische keten oprichten (alarmering, verkenning, evaluatie, enzovoort).
 • Toedienen van zorgen aan slachtoffers en betrokken personen.
 • Beheer van ambulances ter plaatse, vervoer van slachtoffers.
 • Oprichting van een oproepcentrum voor slachtoffers / familie / naasten.
 • Opvang in opvangcentrum.

Discipline 3 – Het politioneel beheer van de plaats van de noodsituatie

 • Openbare orde handhaven en herstellen.
 • Kennis geven en toezicht uitoefenen op de schuilmaatregelen voor de bedreigde bevolking.
 • Toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden.
 • Perimeters instellen.

Discipline 4 – Logistieke steun (door de operationele secties van de civiele bescherming)

 • Versterking van personeel en materiaal verzekeren.
 • Verlenen van speciale reddings- en hulpverleningsmateriaal.
 • Werken uitvoeren.
 • Levensmiddelen en drinkwater voorzien voor slachtoffers en hulpverleners.

Discipline 5 – Het informatiebeheer

 • Bevolking informeren over wat gaande is en richtlijnen geven over voorzorgmaatregelen.
 • Informatie bijstellen in functie van de ontwikkeling en het verloop van de noodsituatie.
 • Maatregelen afkondigen bij terugkeer naar de normale situatie.

Organisatie

Bij de organisatie van de noodplanning wordt gewerkt met verschillende operationele cellen.

De veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vraagt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten).  Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op een rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt.  Dit gebeurt in de veiligheidscel.

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

 • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen.
 • Organiseren van oefeningen.
 • Evalueren van noodsituaties en oefeningen.
 • Organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning.
 • Opmaken van de risico’s en risicoanalyse.

Het Gemeentelijk Coördinatiecentrum (GCC)

Het GCC staat de administratieve overheid bij in het bepalen van de methodes en de middelen nodig voor de evaluatie en het beheer van de noodsituatie.

Het GCC bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de ambtenaar noodplanning en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De Commandopost Operaties (CPOPS)

De commandopost verzorgt de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie met de brandweerofficier als verantwoordelijke. De post neemt de coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening op zich. Ze draagt de verantwoordelijkheid van de beleidscoördinatie in afwachting van de installatie van een coördinatiecomité.


Noodplanning – PZ RIHO
Westwing Park
Kwadestraat 159 a-b
8800 Roeselare

Laatste update: 10 februari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon