Erkenning

Voorwaarden

Wil je als Zonnebeekse vereniging erkend worden? Dan moet je aan het basiscriterium en minstens twee van de subcriteria voldoen:

Basiscriterium

 • Het bestuur is samengesteld uit minimaal vier personen die woonachtig zijn in de gemeente en die geen bloed- of aanverwantschap hebben tot de derde graad.

Subcriteria

 • De vereniging is aangesloten bij een regionale, Vlaamse of federale koepelorganisatie.
 • De vereniging is lid van een gemeentelijke adviesraad of werkgroep (jeugd-, sport-, cultuur-, milieu-, seniorenraad, raad voor lokale economie, werkgroep internationale samenwerking, bibliotheekcommissie…).
 • De vereniging is actief in de sector van de amateuristische kunstbeoefening (podiumkunsten, beeldende kunsten, muziek, koor, toneel…) en brengt minstens één voorstelling per jaar in de gemeente of fungeert als organisator in de niet-commerciële sector en presenteert minstens één manifestatie per jaar in de gemeente.
 • Het wijk- of feestcomité is lokaal verankerd en organiseert minstens eenmaal per jaar een activiteit die openstaat voor de bewoners van de wijk of die een ruimere uitstraling heeft.
 • De organisatie werkt rond specifieke Zonnebeekse thema’s van algemeen belang.
 • De vereniging organiseert jaarlijks minstens één sportactiviteit in de gemeente.
 • De vereniging werkt rond lokaal erfgoed en heemkunde.
 • De vereniging is een vriendenkring gerelateerd aan een lokale onderwijsinstelling of zorgcentrum.
 • De vereniging is een politieke partij die op lokaal, Vlaams of federaal niveau georganiseerd is.
 • De vereniging heeft geen commercieel doel.

Verenigingen die in het verleden erkend werden, blijven hun erkenning behouden.

Om een vlotte samenwerking te garanderen, moet de gemeente beschikken over een volledige en correcte adressenlijst van elke vereniging. Gelieve dan ook steeds de juiste gegevens aan de vrijetijdsdienst te bezorgen, ook wanneer deze wijzigen.

Schrappen van verenigingen

De erkenning van de vereniging blijft behouden tot de vereniging de werking stopzet. Als onregelmatigheden worden vastgesteld, kan het college van burgemeester en schepenen de erkenning intrekken.

Verenigingen die twee jaar geen beroep doen op gemeentelijke dienstverlening (materiaal en of infrastructuur), worden geschrapt als erkende vereniging.

Voordelen als erkende vereniging

Erkende verenigingen kunnen in Zonnebeke gebruik maken van volgende zaken:

Aanvraag

Een aanvraag kan je doen via het online formulier.

De dienst brengt advies uit aan het college van burgemeester en schepenen en zij beslissen over de erkenning.

 

Laatste update: 23 augustus 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon