Subsidie voor de organisatie van culturele manifestaties (jeugd)

Een specifiek bedrag, opgenomen in het jaarplan, kan gebruikt worden voor de subsidiëring van jeugdcultuur binnen de beeldende en podiumkunsten.

Voorwaarden

  • Manifestaties die georganiseerd worden tijdens de schooluren of in schoolverband komen niet in aanmerking.
  • De aanvrager moet de werkelijke organisator van de manifestatie zijn.
  • De manifestatie vindt plaats in Groot-Zonnebeke.
  • De manifestatie moet vrij toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren.
  • De financiële steun beperkt zich tot terugbetaling van het honorarium en de reiskosten.
  • Op alle promotiemateriaal moet het Zonnebeke-steunt-logo worden geplaatst.
  • Dien je aanvraag in uiterlijk op 31 oktober voor de voorbije periode 1 september – 31 augustus.

Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon