Zonnebeke als werkgever

Hier kan je alle beleidsdocumenten vinden die gelden voor onze medewerkers.

 

Neem ook hier zeker een kijkje:

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn of de raad van bestuur. Hierin worden de rechten en plichten van de medewerkers opgenomen. Wijzigingen aan de RPR worden altijd eerst overlegd met de vakbonden.

Gemeentepersoneel

OCMW-personeel

AGB-personeel


Deontologische code

De deontologische code is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen je kan handelen en denken. Ze bundelt gedragsregels en concrete richtlijnen voor de medewerkers. De e-policy biedt medewerkers specifiek houvast bij de omgang met ICT(-middelen).

  • Deontologische code voor het gemeente-, OCMW- en AGB-personeel (GR en RMW 13 mei 2019; RvB 21 mei 2019)
  • E-policy voor het gemeente- OCMW- en AGB-personeel (GR 14 mei 2018; RMW 22 mei 2018; RvB 16 mei 2018)

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de medewerkers en van het lokaal bestuur Zonnebeke als werkgever. Het vermeldt uurroosters, de wijze van de betaling van het loon, de duur van de jaarlijkse vakantie…

Gemeente- en AGB-personeel

OCMW-personeel

Gemeentelijk onderwijs


Organogram

Het personeelsorganogram geeft onze organisatiestructuur weer. Je vindt er een overzicht van onze diensten, de functies en niveaus.

  • Organogram voor het gemeente-, OCMW- en AGB-personeel (GR 22 april 2024; publicatiedatum: 24 april 2024)

Personeel
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 6 mei 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon