Subsidie voor bijenvriendelijke groenbedekkers

Land- en tuinbouwers die bijenvriendelijke bloemen zaaien op hun velden, kunnen hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangen. Bloemen zorgen voor biodiversiteit, zijn gunstig voor de bijenpopulatie, verhogen zo de natuurkwaliteit, bestrijden de erosie en bovendien krijgt de gemeente zo een nog mooier landschap.

Wie

 • Land- en tuinbouwers
 • die cultuurgrond bewerken
 • op het grondgebied van Zonnebeke
 • en die beschikken over een productie- of mestbanknummer

Welke soorten

Bijenvriendelijke groenbedekkers die in aanmerking komen:

 • bladrammenas
 • boekweit
 • klaver (Alexandrijnse klaver, witte klaver, rode klaver, andere klaver)
 • komkommerkruid
 • lupines
 • luzerne
 • mosterd (gele mosterd, Sarepta mosterd en Ethiopische mosterd)
 • Phacelia
 • raapzaad
 • tagetes
 • veldbonen
 • zonnebloem
 • zwaardherik

Eventuele andere bijenvriendelijke soorten kunnen ook in aanmerking komen als je kunt aantonen dat ze dezelfde functie vervullen. Dus niet: raaigras, bladkool, haver, snijrogge…


Subsidie

De jaarlijkse subsidie bedraagt 20 euro per hectare in te zaaien groenbedekker, met een maximum van 300 euro per land- of tuinbouwbedrijf.


Voorwaarden

 • De bijenvriendelijke groenbedekker moet ingezaaid worden vóór 20 augustus, of naargelang de weersomstandigheden kan dit veranderen, en dient behouden tot minstens 15 februari van het volgend jaar. De groenbedekker moet nadien ingeploegd worden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 • Er moet gebruik gemaakt worden van een mengsel met minstens twee soorten van de vermelde gewassen waarbij elke soort minstens 25% van het mengsel vormt.

Aanvraag

 • Een schriftelijke aanvraag indienen via het aanvraagformulier bij de dienst omgeving, voor 1 oktober.
 • Toevoegen aan je aanvraag:
  • Een kopie van de factuur met vermelding van de aard en hoeveelheid van de groenbedekker.
  • Een fotoplan met de betreffende percelen uit de verzamelaanvraag.


Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 24 januari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon