Ondersteuning bij aanplanting door het RLWH

Binnenkort van plan om een nieuwe haag, heg of boomgaard aan te planten? Via het Regionaal Landschap Westhoek (RLWH) kunnen bewoners op het platteland financiële steun krijgen om hagen en houtkanten aan te planten. Inheemse loofbomen en oude variëteiten van fruitbomen behoren ook tot de mogelijkheden. Door het aanplanten van streekeigen soorten werk je mee aan een mooiere en aangenamere leefomgeving voor jezelf en je buurt.

Aanvraag

Dien je aanvraag in bij het Regionaal Landschap Westhoek. Alle info kan je vinden op rlwesthoek.be.

Plannen

Het RLWH start met een vrijblijvend verkennend plaatsbezoek. Ze bekijken wat je verlangt en welke de typerende struik- en boomsoorten in de streek zijn. Daarna wordt in overleg met jou een plan uitgetekend met de nieuwe hagen, boomrijen of knotbomen.

Planten

Na een zorgvuldige bespreking wordt het eindplan vastgelegd, en na het plannen, volgt het planten. Het RLWH koopt het nodige materiaal aan en voert de werken uit.

Laatste update: 17 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon