Plant en Goed + Boombon

De actie voor het jaar 2022-2023 is afgelopen. Dit najaar staat de actie terug open voor de periode 2023-2024. Aanvragen per telefoon, mail of brief worden in tussentijd niet aanvaard.

Via de actie ‘Plant en Goed’ biedt de gemeente een financiële toelage aan bij de aankoop van plantenmateriaal (streekeigen bomen en struiken). Daarbovenop kunnen bepaalde inwoners een ‘boombon’ ontvangen van het gemeentebestuur om eenmalig één gratis boom te ontvangen om in de tuin te planten: ouders van een boreling, 50-jarigen en nieuwe inwoners. Hiermee wil het bestuur de geboorte, verjaardag of aankomst in de gemeente vieren. Beide acties lopen jaarlijks van half november tot eind januari van het volgende jaar.

Lees alle voorwaarden in het reglement van de gemeenteraad van 19 september 2022 (publicatiedatum: 27 september 2022). Beide acties worden in 2023 herwerkt, waardoor er voor de actie van 2023-2024 een nieuw reglement zal gelden. Van zodra dit gekend is, wordt dit gepubliceerd.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 26 april 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon