Plant en Goed + Boombon

Via de actie ‘Plant en Goed’ biedt de gemeente een financiële toelage aan bij de aankoop van plantenmateriaal (streekeigen bomen en struiken). Deze actie loopt jaarlijks van half november tot eind januari van het volgende jaar.

De ‘boombon’ is een bon van het gemeentebestuur waarmee ouders van een boreling, 50-jarigen en nieuwe inwoners eenmalig één gratis boom kunnen ontvangen om te planten in hun tuin. Hiermee wil het bestuur de geboorte, verjaardag of aankomst in de gemeente vieren.

Wie

Beide acties zijn enkel voor inwoners gedomicilieerd in de gemeente.


Voorwaarden

Plant en Goed-actie:

  • De aanplantplaats moet liggen in een agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter of groengebied van het gewestplan.

Boombon-actie:

  • Een boom per boreling (aanvragen mogelijk voor geboortes vanaf 2019; de aanvrager moet zowel gedomicilieerd zijn in de gemeente op het moment dat de baby geboren werd als op het moment dat de boombon wordt aangevraagd).
  • Een boom per 50-jarige (je moet 50 jaar zijn op de datum van de aanplant).
  • Een boom per nieuwe gedomicilieerde inwoner (de aanvraag moet gebeuren binnen de 12 maanden na domiciliëring).
  • De boom moet op private eigendom op grondgebied van Zonnebeke geplant worden met goedkeuring van de eigenaar (verantwoordelijkheid van de aanplanter).

Lees alle overige voorwaarden in het reglement van de gemeenteraad van 19 september 2022 (publicatiedatum: 27 september 2022).


Kost en toelage

Plant en Goed-actie:

  • De toelage wordt gegeven in de vorm van gesubsidieerde plantpakketten. De toelage per pakket wordt als volgt berekend: de aankoopprijs verminderd met de door de aanvrager te betalen prijs van 5 euro voor de haagpakketten en van 25 euro voor de boompakketten.
  • Je betaalt het verschuldigde bedrag bij bestelling.

Boombon-actie:

  • De toelage is de kostprijs van de boom. De boom is dus gratis voor de aanvrager.

Aanvraag

Doe je aanvraag via het aanvraagformulier uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar.

Bekijk het aanbod van planten, bomen en pakketten.


Contact

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 26 januari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon