Subsidie voor onderhoudswerken aan kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur wil het behoud van kleine landschapselementen aanmoedigen en voorziet daarom in een subsidie voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen.

Voorwaarden

Volgende onderhoudswerken komen in aanmerking voor subsidie:

  • Onderhoud van hagen.
  • Onderhoud van houtkanten.
  • Knotten van knotbomen.
  • Onderhoud van poelen.

Aanvraag

  1. Vul eerste het aanvraagformulier voor de betoelaging in. De werken mogen pas worden uitgevoerd na een voorlopige goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
  2. Vul na de voltooiing van de werken het aanvraagformulier tot uitbetaling in. Na controle door de dienst, wordt de uitbetaling uitgevoerd. Er kan geen uitbetaling gebeuren zonder dit formulier.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 17 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon