InwonerBezoeker
   

De Groene Pluim

De Groene Pluim is een milieuprijs die door de gemeente wordt uitgereikt aan een persoon, een bedrijf of een vereniging die zich in het voorbije jaar in welke vorm dan ook heeft ingezet voor de natuur en/of het leefmilieu in Zonnebeke. De prijs wordt driejaarlijks uitgereikt.

Hoe gaat het in z’n werk?

  • Kandidaten moeten minstens één jaar in Zonnebeke gevestigd zijn en kunnen door iedereen worden voorgedragen.
  • Ingediende kandidaturen moeten het volgende bevatten: naam en adres van de kandidaat, naam en adres van de persoon, het bedrijf of de vereniging die de kandidaat voordraagt en een opsomming van de feiten waarom de voorgedragen kandidaat de Groene Pluim verdient.
  • Een jury beslist over de aanvaarding van de kandidaturen bij gewone meerderheid. Via een online stemming wordt dan de uiteindelijke winnaar gekozen.

Wedstrijd 2023

De nominaties zijn afgelopen. De jury buigt zich momenteel over de aanvaarding van de kandidaturen.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 31 augustus 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon