Leegstand

Wanneer spreek je van leegstand?

  • Gebouw: wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte voor een periode van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt.
  • Woning: wanneer deze voor een periode van minstens 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond.

Leegstandsregister en heffing

Wanneer deze periode van 12 opeenvolgende maanden wordt overschreden, wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister.

Er is een heffing verschuldigd voor panden die 6, 18, 30, 42, 54… maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Hierop bestaan uitzonderingen, waarvoor je een vrijstelling van de heffing kan aanvragen.

Als je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw zes maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige omgevingsvergunning zonder verplichting van wederopbouw, dan kan de woning of het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt worden.

Reglement voor de registratie van en de belasting op leegstaande woningen en gebouwen (GR 16 december 2019; publicatiedatum: 20 december 2019)

Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 8 december 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon