Meldpunt problematische woonsituaties

Kwaliteit woning

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn.

Vermoed je als huurder of verhuurder dat er problemen zijn met met de kwaliteit van je woning, dan kan je dit melden aan de woondienst.

Huurdiscriminatie

Een verhuuradvertentie luidt: ‘Geen OCMW-kandidaten’, ‘Arbeidscontract van onbepaalde duur vereist’ of ‘We huren niet aan vreemdelingen’, een blinde kandidaat-huurder wordt geweigerd vanwege zijn geleidehond, een eigenaar verbreekt het huurcontract wanneer hij verneemt dat de huurder homoseksueel is…

Ben je als huurder of verhuurder gediscrimineerd of ben je getuige van discriminatie op de huurmarkt? Meld deze problemen dan zeker ook aan het Vlaams Mensenrechteninstituut.

Wie ondersteuning wenst om een melding in te dienen, kan terecht bij de woondienst. Samen verkennen we je situatie en dienen we het meldingsformulier in.

Het mensenrechteninstituut analyseert in de eerste plaats je klacht en gaat na of zij bevoegd zijn om je klacht te behandelen, en of die ontvankelijk is volgens de wetgeving. Vervolgens kan je eventueel een beroep doen op eerstelijnsbijstand, bemiddeling en/of oordeelvorming door de geschillenkamer.

Andere situaties

Alle andere problemen met situaties rond wonen kunnen aan de woondienst worden gemeld. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan volgende situaties: maak je jou zorgen over de woontoestand van je buur? Lijkt de stabiliteit van een woning je niet meer oké? Is er gevaar voor het openbaar domein of omwonenden? Is er geurhinder?

Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 6 oktober 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon