Verwaarlozing

Een gebouw en of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, dakgoten, buitenschrijnwerk… Ook ernstige vervuiling van een (al dan niet bebouwd) perceel wordt beschouwd als verwaarlozing.

Om verloedering van de woon- en leefomgeving te voorkomen en te bestrijden, neemt de gemeente de verwaarloosde woningen, gebouwen en gronden op in het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en gronden. Als een woning, gebouw of grond gedurende zes maanden op het register is opgenomen, moet de eigenaar een heffing betalen die jaarlijks verhoogt tot het pand of de grond uit het register is geschrapt.

Je kan hier drie aanvraagformulieren vinden:

Reglement van de gemeenteraad van 14 december 2020 (gepubliceerd op 21 december 2020).

Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 21 september 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon