Strooiplan

Winter staat vaak symbool voor ellende op de weg door sneeuw en ijzel. Elke winter doet de gemeente ernstige inspanningen om de gladheid te bestrijden en de wegen sneeuwvrij en veilig te houden. Zonnebeke heeft een uitgebreid wegennet waardoor het onmogelijk is om alle wegen te strooien. Bovendien heeft het geen enkele zin om te strooien op wegen waar er onvoldoende verkeer is: het zout kan er niet intrekken en zal zo geen effect hebben.

Bij een normale wintertoestand (sneeuwval, ijzel of aanvriezende mist) treedt het algemeen strooiplan in werking en wordt er gestrooid op de hoofdwegen en de belangrijkste zijwegen. Als er een schaarste of tekort dreigt aan strooizout in Vlaanderen, wordt er overgeschakeld op het prioritair strooiplan, waarbij enkel nog de belangrijkste hoofdwegen worden gestrooid.

In uitzonderlijke weersomstandigheden of bij langdurig aanhoudende wintertoestand kan er beslist worden om de sneeuw ook te ruimen.

De gewestwegen binnen onze gemeente (N8 – N303 – N332) worden gestrooid door de diensten van het Vlaamse Gewest.

Post

Tijdens de winter ben je als inwoner verplicht om het voetpad voor je woning sneeuwvrij en begaanbaar te houden. Ook voor de tijdige bedeling van de post is het belangrijk dat de postbode veilig over een ijs- en sneeuwvrije stoep tot bij je brievenbus kan.

Afvalophaling

Door sneeuwbuien of gladde wegen kan de afvalophaling op een ander tijdstip plaatsvinden dan normaal (vroeger of later). Plaats daarom de avond voor de ophaling je afvalzakken buiten.
Zet de afvalzakken bij sneeuw op een goed zichtbare plaats en controleer of ze niet zijn ondergesneeuwd.
Gladde wegen zijn soms niet bereikbaar voor de ophaaldiensten waardoor afvalzakken kunnen blijven staan. Neem deze zakken weer binnen en plaats ze bij de volgende ophaling opnieuw buiten.

Infrastructuur
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 15 juni 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon