Subsidie voor verkeersveiligheidsacties

In onze gemeente zijn er ongeveer 1.500 schoolgaande kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. De gemeente hecht veel belang aan verkeersveilige (school)omgevingen. Daarom wil ze preventieve en sensibiliserende verkeersveiligheidsacties georganiseerd door derden financieel ondersteunen.

Voor wie?

Ouderverenigingen in samenwerking met scholen en erkende verenigingen komen in aanmerking.

Voorwaarden?

  • De projecten met betrekking tot een veilige schoolomgeving krijgen voorrang.
  • De projecten moeten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben ter bevordering van de verkeersveiligheid.
  • Er wordt maximaal één project per aanvrager per kalenderjaar gefinancierd voor maximaal 60% van de kosten met een maximum van 300 euro. Weerkerende projecten worden geëvalueerd en beoordeeld om te bepalen of deze slechts éénmalig de subsidie kunnen ontvangen, of meermaals.
  • De financiering gebeurt op basis van een factuur. Daarbij moet je ook een evaluatie voegen: doel van de actie, realisatie en resultaat ervan, aantal deelnemers en een kopie van de gevoerde communicatie van de actie met het logo van de gemeente.
  • Wat is uitgesloten van financiering: infrastructuurwerken, drank- en eetkosten, school- of speelstraten.
  • De aanvrager staat zelf in voor de volledige uitwerking van het project.
  • Dien je aanvraag minstens twee maanden voor de uitvoering van de actie in bij de dienst mobiliteit.

 

Ingediende projecten worden beoordeeld door de gemeentelijke mobiliteitscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Reglement van de gemeenteraad van 14 oktober 2019 (publicatiedatum: 22 oktober 2019).

Mobiliteit & duurzaamheid
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 2 augustus 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon