Renovatiepremie voor veldkapelletjes

Voorwaarden

  • Het veldkapelletje moet zich op grondgebied Zonnebeke bevinden.
  • Het mag geen vast onderdeel zijn van een groter gebouw (dus: geen kapelletjes die in de gevel ingewerkt of eraan vastgemaakt zijn).
  • De premie is bedoeld voor de opsmuk, verfraaiing van de bestaande kapelletjes als typische landschapselementen. De premie is dus niet bedoeld voor de bouw van nieuwe kapelletjes, tenzij het hier duidelijk gaat om een vervanging van een bestaande kapel.
  • De dienst omgeving doet de controle van de werken en geeft advies over het bedrag van de premie. Ook de eindevaluatie gebeurt door de dienst omgeving.
  • De werken moeten beëindigd zijn ten laatste 1 jaar na de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

 

Alle voorwaarden vind je terug in het reglement (GR 13 december 2021; publicatiedatum: 20 december 2021).


Bedrag premie

De premie per veldkapel, veldkruis of calvarieberg bedraagt 50% van de voorgelegde factuur (van gedane werken en/of gebruikte materialen), goedgekeurd en gunstig geadviseerd door de dienst omgeving, met een maximum van 750 euro per te renoveren veldkapel, veldkruis of calvarieberg die niet is gecategoriseerd in de inventaris van bouwkundig erfgoed als waardevol of zeer waardevol.

Als de veldkapel, het veldkruis of de calvarieberg gecategoriseerd is in de inventaris van bouwkundig erfgoed als waardevol of zeer waardevol bedraagt het subsidiepercentage 50% van de voorgelegde factuur (van gedane werken en/of gebruikte materialen), goedgekeurd en gunstig geadviseerd door de dienst omgeving, met een maximum van 1.000 euro per te renoveren veldkapel, veldkruis of calvarieberg.


Aanvraag

Dien je aanvraag minstens één maand vóór het begin van de werken in bij de dienst infrastructuur, per mail of per brief.

Voeg dit bij je aanvraag:

  • Een kleurenfoto van de bestaande kapel.
  • Een korte beschrijving van de werken.
  • De verwachte termijn van die werken.

 

Als de werken in aanmerking komen voor de premie, krijg je een principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Wie een renovatiepremie ontving, kan pas ten vroegste na vijf jaar opnieuw een aanvraag indienen voor het verder en/of grondiger renoveren van dezelfde kapel.


Infrastructuur
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon