Installatie van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Voorwaarden

Deze subsidie geldt voor woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente, zowel voor de aanleg bij bestaande woningen als verbouwde woningen. De hemelwaterputten moeten voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening. Alle voorwaarden kan je nalezen in het reglement.


Bedrag subsidie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie is 500 euro bij een verbouwde of bestaande woning. De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening is 250 euro.

De uitbetaling gebeurt op basis van de ingediende facturen en betalingsbewijzen en na controle van de werken.


Aanvraag

Dien je aanvraag in vóór de start van de werken via het aanvraagformulier. Wacht ook met de werken tot dat je de principiële toezegging van de subsidie van het college van burgemeester en schepenen ontvangt.


Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 9 februari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon