Verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage is een bedrag dat je terugkrijgt voor de aankoop van brandstof.

Brandstof

Het Verwarmingsfonds betaalt een bedrag terug voor:

  • huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd)
  • lamppetroleum (type c)
  • bulk propaangas (je gebruikt gas in een tank)

Wie

Deze toelage is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen:

  • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • personen met een begrensd inkomen
  • personen met schuldoverlast

Aanvraag

Maak een afspraak met de sociale dienst om je aanvraag in te dienen.


Meebrengen

Wat breng je mee:

  • de leveringsfactuur
  • een kopie van je e-ID (elektronische identiteitskaart)
  • een klever van het ziekenfonds van alle volwassen bewoners

Meer info

Meer informatie vind je terug op verwarmingsfonds.be.


Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon