Verharden van private toegangswegen

Ben je eigenaar of gebruiker van een private of bedrijfswoning gelegen in Zonnebeke en wil je je toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan je woning uitrusten met duurzame verharding (geen steenslag)? Dan kan je eventueel een gemeentelijke subsidie krijgen.

Voorwaarden

  • De duurzame verharding moet minstens 2,5 meter breedte op 5 centimeter dikte zijn.
  • Komt niet in aanmerking: de eerste 10 strekkende meter en het aantal meter boven 1.000 meter.
  • De werken worden uitgevoerd door een privaat aannemer op kosten van de eigenaar.
  • De controle gebeurt door de dienst infrastructuur.

 

Alle voorwaarden vind je terug in het reglement.


Bedrag subsidie

De éénmalige subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 10 euro per strekkende meter.


Aanvraag

Dien je aanvraag in vóór de start van de werken via een brief of een mailtje aan de dienst infrastructuur. Wacht ook met de werken tot dat je de toezegging van de subsidie van het college van burgemeester en schepenen ontvangt.


Reglement voor een subsidie voor het verharden van private toegangswegen

Infrastructuur
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon