Installatie van een zonneboiler

Voorwaarden

 • Voor woningen, meergezinswoningen en scholen op het grondgebied van Zonnebeke.
 • Je mag de woonfunctie niet opgeven binnen de 10 jaar nadat je de subsidie hebt ontvangen. Anders is het mogelijk dat je de subsidie moet terugbetalen.
 • Gaat het om een huurwoning, dan moet de bewoner:
  • Een geregistreerde overeenkomst voorleggen waaruit blijkt dat de eigenaar:
   • Instemt met de uit te voeren werken.
   • Garandeert dat de bewoner de woning kan blijven gebruiken voor een periode van 10 jaar. Deze periode gaat in op de datum dat de werken af zijn.
   • Voor de bedoelde periode geen huurverhoging doorvoert of een vergoeding vraagt op basis van de uitgevoerde werken.
  • De woning voor de overeengekomen termijn zelf bewonen en zijn recht op bewoning noch geheel noch gedeeltelijk afstaan.
 • De installatie mag niet verkocht of verruild worden. Anders is het mogelijk dat je de subsidie moet terugbetalen.

Bedrag subsidie

De subsidie bedraagt 25% van de aangetoonde kostprijs (incl. btw) van de installatie met een maximum van 500 euro.


Aanvraag

Doe je aanvraag door het aanvraagformulier in te vullen.


Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 20 september 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon