Basissubsidie jeugdverenigingen

Elke jeugdvereniging krijgt een vaste subsidie van 200 euro. De rest van het voorziene bedrag wordt verdeeld onder de regelmatige aanvragers op basis van het aantal leden.

Voorwaarden

Je moet je aanvraag uiterlijk op 31 oktober hebben ingediend met vermelding van het aantal leden.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon