Milieusubsidie (jeugd)

Jeugdverenigingen kunnen jaarlijks maximum 200 euro krijgen in het kader van afvalverwerking en besparende maatregelen.

Voorwaarden

  • Onder afvalverwerking en besparende maatregelen verstaan we:
    • Gebruik van het recyclagepark voor onderhoud van de lokalen (grof huisvuil).
    • Huren van een afvalcontainer voor een fuif of evenement.
    • Huren van herbruikbare beters voor een fuif of evenement.
    • De aankoop of huur van materialen die gericht zijn op milieubesparing.
  • Dien ook je betalingsbewijzen in.

Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon