Subsidie kunstgrasveld

Onder bepaalde voorwaarden kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Zonnebeekse provinciale voetbalclubs voor de aanleg van een kunstgrasveld.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor zowel de aanvrager als het kunstgrasveld zelf. Deze kan je raadplegen in het reglement.

De omvang van de gemeentelijke buitengewone subsidie wordt vastgesteld op 265.000 euro (inclusief btw).

Als de club niet meer voldoet aan de voorwaarden, binnen een termijn van 15 jaar na aanleg van het veld, kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken of teruggevorderd worden. Clubs, die van deze investeringssubsidie hebben gebruik gemaakt voor de aanleg van een kunstgrasveld, kunnen pas na een periode van 15 jaar aanspraak maken op een subsidie van een ander gemeentelijk reglement dat subsidies verleent aan ditzelfde kunstgrasveld (voor de renovatie of heraanleg van het kunstgrasveld of aanhorigheden).

In hetzelfde jaar van de aanvraag van deze subsidie kan je geen beroep doen op extra investeringsondersteuning door de gemeente in dezelfde voetbalclubinfrastructuur.

Aanvraag

Dien je gemotiveerde aanvraag in bij de sportdienst vóór 1 augustus van het kalenderjaar, dat het jaar voorafgaat, waarin je de subsidie wenst. In je aanvraag vermeld je:

  • De officiële gegevens van de sportvereniging en de verantwoordelijken.
  • De reden voor de aanleg van een kunstgrasveld.
  • Een raming van de kostprijs.
  • Het inplantingsplan van het kunstgrasveld.
  • De timing wanneer de club de werken wil realiseren.
  • Het financieel plan: met welke middelen wordt de investering gefinancierd.

De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht bij het al dan niet weerhouden van de aanvraag. Als de aanvraag wordt weerhouden, wordt het subsidiedossier aan het schepencollege en de gemeenteraad voorgelegd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 6 juli 2020 (publicatiedatum: 14 juli 2020)

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon