Subsidie voor vakantiekampen en meerdaagse uitstappen (jeugd)

Een specifiek bedrag, opgenomen in het jaarplan, kan gebruikt worden voor de subsidiëring van vakantiekampen en meerdaagse uitstappen.

Voorwaarden

 • Per 20 deelnemers moet er minimaal één leid(st)er zijn.
 • Dien je aanvraag in uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarvoor je de subsidie aanvraagt.
 • Voeg deze gegevens toe aan je aanvraag:
  • Een lijst van de deelnemende leden.
  • Het aantal overnachtingen per lid.
  • Een lijst van de deelnemende leid(st)ers.
  • Het aantal overnachtingen per leid(st)er.
  • Facturen, betalingsbewijzen, contract huur terrein of lokaal.

Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon