Subsidie voor het volgen van een kader- of vormingscursus (jeugd)

Een specifiek bedrag, dat de gemeente jaarlijks van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, kan gebruikt worden voor de subsidiëring van jeugdverantwoordelijken die een kader- of vormingscursus volgen.

Voorwaarden

  • De cursus moet ten goede komen van de Zonnebeekse jongerengemeenschap.
  • De cursist moet in Groot-Zonnebeke wonen en/of lid zijn van een Zonnebeekse jeugdvereniging of van de Zonnebeekse jeugdraad. Hierop bestaan uitzonderingen. Meer info in het reglement.
  • Dien je aanvraag in uiterlijk op 31 oktober na de periode 1 september – 31 augustus.
  • Leg de nodige bewijsstukken voor: bewijs van deelname en cursuskosten.

Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 9 februari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon