Subsidie voor kamp- en bivakvervoer (jeugd)

Jeugdverenigingen die op kamp gaan en hun bivakmateriaal door een vervoersfirma naar de kampplaats laten vervoeren, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Ook de vervoerskosten van de leden met het openbaar vervoer vallen hier onder.

Voorwaarden

  • Dien je aanvraag uiterlijk op 30 september in.
  • Voeg bij je aanvraag de factuur van de vervoersfirma.

Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

Vraag het aanvraagformulier per mail aan de jeugddienst, vul het volledig in en stuur dit terug.

Je aanvraag wordt voorgelegd in het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de jeugdraad.

De betaling gebeurt door de financiële dienst uiterlijk op 30 december volgend op het werkjaar 1 september – 31 augustus waarvoor de subsidie werd aangevraagd.

Reglement

Beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 15 april 2021).

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon